Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 5, 2017

Det här är hela intervjun som jag gjorde med historikern Kenneth Nyberg som var med i Avsnitt 1: Giganten Linné.

Vi pratar mer ingående om hur 1700-talets begynnande globalisering skapade ett behov av att organisera växter. Kenneth Nyberg resonerar också mer kring hur Linne lyckades föra ut sin innovation, som...