Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2016

Detta är det andra avsnittet om Vänersborgs museum.

Vi följer med museichef Peter Johansson på en rundvandring i muséet och får oss till livs både museihistoria, vildfångade alligatorer och en utställning från ett arkiv som är klassat som ett världsarv av UNESCO. Följ med!.

Fast ett tips är att lyssna på...


May 31, 2016

Historien bakom Vänersborgs museum rymmer många spännande inslag bland annat en brittisk storviltsjägare som upptäcker Sverige för den brittiska publiken och två svenska upptäcktsresande i västra Afrika vars samlingar än idag finns på museet.

Jag åkte dit och fick mig till livs roliga och...