Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 4, 2016

Det här avsnittet handlar om att fylla på arkiven. Ja, för det är ju det arkeologer gör när de är ute på utgrävning

Vi följer med arkeolog Karolina Kegel från Göteborgs stadsmuseum på en utgrävning vid Kvibergs kyrkogård. Under gräset finns där nämligen en boplats från yngre stenåldern. Här har de...