Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2016

Vi träffar författaren Karin Edvall som berättar hur hon hittar uppslag till sina berättelser i gamla arkiv. Hon är också arkivarie och jobbar på Landsarkivet i Göteborg och vi får följa med in i arkiven och titta på hennes favoritdokument. 

Det bjuds på dramatiska livsöden och vi får veta hur Karin Edvall...


Apr 2, 2016

I detta avsnitt handlar det om arkiv i marken. I marken? Ja, lämningar från människor som har föregått oss finns i viss mån bevarade i marken och man kan se det som just arkiv.

Det blir ett besök på Lödöse museum eftersom det här finns ovanligt mycket lämningar. Lödöse var under medeltiden en av Sveriges...