Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2019

Skogen är där de vilda djuren har sina gömslen och bon men har ju en viktig roll även för oss människor som ett ställe dit vi kan dra oss undan.

I det här avsnittet beger vi oss ut i skogen för att uppleva skogen med hjälp av skogsbadsguiden Laurence Nachin. 

Hon berättar om hur skogen påverkar oss på ett...