Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2017

I år är det precis hundra år sedan det rådde matbrist i Sverige och runt om i landet protesterade människor mot vad man upplevde var en orättvis fördelning av maten.

I Göteborg utbröt kravaller den 5 maj 1917 och det uppmärksammar Landsarkivet i Göteborg med en utställning som jag besökte på...