Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 14, 2016

Hur man gör för att spara allt. Och hur man sedan digitaliserar det.

Herregud sparar de verkligen allt?
Ja, visst blir man förskräckt och lite orolig för dem, men det är precis cad de gör på Kungliga biblioteket i Stockholm. I alla fall när det gäller saker på papper och TV-sändningar inklusive timslånga...