Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2017

Regalskeppet Vasa är en 400-årig tidskapsel som vi kan beskåda på Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Gustav II Adolfs och skeppsbyggarnas ambitioner var att skapa ett magnifikt krigsfartyg med överlägsen eldkrav.  Tyvärr misslyckades man å det grövsta med att göra det stabilt. Strax efter att det...