Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 5, 2017

Det här är hela intervjun som jag gjorde med historikern Kenneth Nyberg som var med i Avsnitt 1: Giganten Linné.

Vi pratar mer ingående om hur 1700-talets begynnande globalisering skapade ett behov av att organisera växter. Kenneth Nyberg resonerar också mer kring hur Linne lyckades föra ut sin innovation, som hans tvåledade namn just var. Två nyckelfaktorer var Linnés sätt att kommunicera och bygga nätverk samt en hög arbetskapacitet men också att han skapade samarbeten.

Prenumerera på nyhetsbrevet: www.archivespodcast.com

Följ mig på Twitter: @TeresHallman 

 

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond