Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 1, 2016

Många museer och arkiv har mänskliga kvarlevor i sina arkiv. Ibland handlar det om enstaka ben, ibland brända rester och i vissa fall om hela skelett och i väldigt ovanliga fall hela, välbevarade kroppar.

Flera av våra historiska museer har mänskliga kvarlevor i sina utställningar men hur vi tänker kring det idag skiljer sig mycket åt hur museerna tänkte för 100 år sedan.

Då var det fint att samla och visa upp mumier och vissa samlingar skapades utifrån rasbiologiska tankar och genom systematiska gravplundringar av till exempel samers gravplatser.

Jag träffade arkeologerna Else-Britt Filipsson och Åsa Engström vid Göteborgs stadsmuseum för att prata om hur de tänker kring de mänskliga kvarlevor som de har i sina samlingar. Och inte minst vilka de kommer att få, för de kommer snart att ta emot tusen nya skelett från den pågående utgrävningen av Nya Lödöse i Gamlestan i Göteborg.

Just nu pågår ett arbete på Göteborgs stadsmuseum med att ta fram riktlinjer för hur de ska hantera och ställa ut mänskliga kvarlevor. Jag träffade dem i ett av deras stora magasin för att se vad som finns där.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet: www.archivespodcast.com

Lyssna också på avsnittet om Lödöse: http://bit.ly/2gLfKoo

och avsnittet om en utgrävning: http://bit.ly/2dws1vQ

Göteborgs stadsmuseum: goteborgsstadsmuseum.se

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

Chris Zabriskie,The Oceans Continue to Rise