Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2017

Det här är del två av Avsnitt 17: Det var inte bättre förr, lyssna alltså först på del 1 innan du kommer tillbaka hit!

Jag är inte en särskilt nostalgiska person men ibland händer det att jag kan känna en längtan att få uppleva en viss tidsperiod eller historisk händelse. Men när det gäller sjukvård och medicin, så näe, det händer aldrig. 

Där tänker nog de flesta som jag, att de bara vill ta del av det främsta kunnandet i området. När det gäller medicin var det knappast bättre förr.

Däremot är det väldigt intressant att höra hur medicin- och läkekonsten har utvecklats till vad den är idag. Att den ska vara baserad på vetenskap som vi idag tycker är självklart, är en ganska sentida idé och som i vissa läger ännu inte helt har slagit igenom.

Därför besöker vi Medicinhistoriska museet i Göteborg och tittar på föremålen där och fortsätter att lyssna på museipedagog Robert Wallsson, vi träffar också museichef Lisa Sputnes Mouwitz som berättar om hur samlingarna har kommit till och Thomas Gütebier som är ansvarig för samlingarna och föremålen tar oss med bakom kulisserna.

 

 

Prenumerera på poddens nyhetsbrev: www.archivespodcast.com

Du hittar mig på Twitter: @TeresHallman

Instagram @thearchivespodcast

Länkar:

Medicinhistoriska museet i Göteborg: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Om-sjukhuset/Medicinhistoriska-museet/Om-museet/

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

departures by airtone (c) 2015 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/airtone/50496 Ft: speck

Bild:  Bilder i Bernardus de Gordonios medicinska skrifter http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:95982