Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2017

Jag är inte en särskilt nostalgiska person men ibland händer det att jag kan känna en längtan att få uppleva en viss tidsperiod eller historisk händelse. Men när det gäller sjukvård och medicin, så näe, det händer aldrig. 

Där tänker nog de flesta som jag, att de bara vill ta del av det främsta kunnandet i området. När det gäller medicin var det knappast bättre förr.

Däremot är det väldigt intressant att höra hur medicin- och läkekonsten har utvecklats till vad den är idag. Att den ska vara baserad på vetenskap som vi idag tycker är självklart, är en ganska sentida idé och som i vissa läger ännu inte helt har slagit igenom.

Därför besöker vi Medicinhistoriska museet i Göteborg och tittar på föremålen där och lär oss om läkekonstenshistoria med hjälp av museipedagog Robert Wallsson. Han berättar om sådant som tresanering, miasma, bakterier, riter och ritualer, åderlåtning, alrunor, tobakslavemang och mycket mer.

Det här är första delen av besöket på museet, missa inte att också lyssna på del 2.

Prenumerera på poddens nyhetsbrev: www.archivespodcast.com

Du hittar mig på Twitter: @TeresHallman

Instagram @thearchivespodcast

Länkar:

Medicinhistoriska museet i Göteborg: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Om-sjukhuset/Medicinhistoriska-museet/Om-museet/

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

departures by airtone (c) 2015 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/airtone/50496 Ft: speck