Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2017

Regalskeppet Vasa är en 400-årig tidskapsel som vi kan beskåda på Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Gustav II Adolfs och skeppsbyggarnas ambitioner var att skapa ett magnifikt krigsfartyg med överlägsen eldkrav.  Tyvärr misslyckades man å det grövsta med att göra det stabilt. Strax efter att det avseglade från kaj på sin jungfrufärd sjönk skeppet.

I dyn och det bräckta vattnet bevarades det relativt väl och plockades upp 333 år senare och idag ger det oss en inblick i livet på 1600-talet.

Jag följde med Irene Lindblom, föremålsintendent på en rundvandring i Vasamuseets magasin för att se vad som finns där. Hon visar några av de föremål som gör att vi kommer lite närmare människorna som levde då. 

Prenumerera på poddens nyhetsbrev: www.archivespodcast.com

Du hittar mig på Twitter: @TeresHallman

Länkar:

Vasamuseet: www.vasamuseet.se 

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

departures by airtone (c) 2015 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/airtone/50496 Ft: speck