Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 2, 2016

Hoppas att du gillar kartor för det blir det mycket av i det här avsnittet. Den erfarna lantmätaren Olov Unger berättar hur det gick till när Sverige blev kartlagd. Orsaken var inte att göra det lättare för folk att hitta till nya platser. Nej, de behövdes som underlag för att kunna ta ut skatt av dem som ägde mark.
Oavsett orsaken till varför de skapas är kartor intressanta för de ger oss möjlighet att resa till platser, både i verkligheten och i fantasin.

Vill man fördjupa sig i kartor över Sverige är Lantmäteriets arkiv en guldgruva. Denna myndighet har ända sedan 1624 haft till uppgift att skapa kartor över Sverige och hålla ordning och reda på vem som äger fastigheter. 

Jag åkte upp till Gävle där Lantmäteriet har sitt huvudkontor och träffade Olov Unger som berättade om hur arbetet gick till med att göra kartorna.

 

Jag har botaniserat runt i Lantmäteriets digitala arkiv och plockat ut fyra kartor som jag tyckte var fina och sparat dem i ett dokument. En av dem är en äldre karta över Gävle, eftersom Olov Unger nämner den som en av sina favoriter. Om du passar på att prenumerera på podcastens nyhetsbrev får du dokumentet med kartorna som en liten present!

Du prenumererar här: www.archivespodcast.com

Musik:

What is the Journey? by Colin Mutchler (c) 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://ccmixter.org/files/commonsplice/45492 Ft: Doxent Zsigmond

departures by airtone (c) 2015 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/airtone/50496 Ft: speck