Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2016

Det här avsnittet handlar om ett flygplansvrak och alla gåtor som är förknippade med det.

13 juni 1952 sköts det svenska signalspaningsflygplanet DC3 ned i Östersjön av sovjetiskt flyg. I 50 år låg det på havets botten innan det hittades av ett privat forskningsteam.

Eftersom Sverige bedrev hemlig signalspaning mot Sovjetunionen lades locket på från militärens och regeringens sida. Väldigt lite blev känt för allmänheten om vad som hade hänt och inte ens de anhöriga till de åtta offren som dog i nedskjutningen, fick veta någonting på väldigt lång tid.

Sedan 2009 finns vraket på Flygmuseum i Linköping och kring det har man byggt upp  basutställningen Hemliga handlingar - DC3:an som försvann. Den berättar om händelsen, som kom att kallas Catalina-affären, men också om Sverige under kalla kriget.

Mikael Parr, museichef, berättar varför vraket finns på museet och hur man tänkte när man byggde upp hela den suggestiva och informationsrika utställningen. Det blev starten på en stor förändring av hela museet vilket har ökat besöksantalet kraftigt men inte uppskattats i alla läger. Mikael Parr fick ta emot dödshot från upprörda flygentusiaster inför ombyggnaden.

Såklart blir det också en rundvandring i magasinen.